Tydskrif vir Letterkunde 52 (2)


 

Contents / Inhoudsopgawe


 

01 An analysis of the bodily spatial power relation in Agaat by Marlene van Niekerk
Reinhardt Fourie and Melissa Adendorff
02

Bodily disintegration and successful ageing in Body Bereft by Antjie Krog
Antoinette Pretorius

03

Wai Nengre: 'n verdere ondersoek na tendense in die letterkunde van die voormalige nederlandse kolonies
Steward van Wyk

04 Twee Fischers, twee dramas: Die geheime Bloemfontein-konferensie (1938) en Die Bram Fischer-wals (2011)
Marisa Keuris
05 Die historisiteit van resente Afrikaanse historiese fiksie oor die Anglo-Boereoorlog
Fransjohan Pretorius
06 Historiese korrektheid en historiese fiksie: 'n respons
Willie Burger
07 Historisiteit en historiese fiksie: 'n repliek
Fransjohan Pretorius
08

'n Alternatiewe beskouing van die natuur se andersheid in E. Kotze se kortverhaal 'Halfkrone vir die Nagmaal'

Susan Meyer

09

Negotiating growth in turbulentscapes: Violence, secrecy and growth in Goretti Kyomuhendo's Secrets No More

Ogaga Okuyade

10

The place of Urhobo folklore in Tanure Ojaide's poetry
Enajite Eseoghene Ojaruega

11

Didacticism in African literature: Chukwuma Ibezute's The Temporal Gods and Goddess in the Cathedral
Solomon Awuzie

12

Desert Ethics, Myths of Nature and Novel Form in the Narratives of Ibrahim al-Koni
F.F. Moolla

13

Tribute: André Brink: In defiance of boundaries
Isidore Diala

14

Tribute: Birthing me: André P. Brink (1935-2015)
Henning Pieterse

15

Tribute: Reading can be disturbing: a tribute to André Brink
Willie Burger

16

Huldeblyk: André P. Brink se bevrydende woord en dissidensie
Hein Willemse

17

Huldeblyk: Johan Degenaar (1926-2015)
Johan Snyman

18

Huldeblyk:T.T. Cloete (1924-2015)
Willie Burger

19

Huldeblyk: Johan Smuts
Louise Viljoen

20

Tribute: Chenjerai Hove
Irikidzayi Manase