Tydskrif vir Letterkunde 45 (2)


 

Inhoudsopgawe


01 Magiese realisme en die religieuse in Bidsprinkaan
Johan Anker
02

“Ons kan maar net versin. En aan ons versinsels glo. Glo wat ander aan ons versin”: Die herinnerde verlede in Elsa Joubert se Die reise van Isobelle
Willie Burger

03 Uit die oogpunt van die buitestander: die rol van identiteit en ruimte in die skep van ’n gemeenskapseie jeugnovelle
Anneretha Combrink, Franci Greyling en Hans du Plessis
04 Die enigmatiese aard van die trieksterfiguur in Ingrid Winterbach se Niggie
Marisa Botha en Helize van Vuuren
05 “Jan de Dood en sy bende”: Vergestaltings van die dood in die romans van Lettie Viljoen/Ingrid Winterbach
Thys Human
06 Kinderidentiteit, ras en seksualiteit in Ons is nie almal so nie en Die reuk van appels
Lianne Barnard
07 Herovering van het paradijs: Het Zuid-Afrikaanse ecotoerisme in ethisch perspectief
Pawel Zajas
08 Sprookjes in/en initiatierituelen
Marita de Sterck
09 Not a scintilla of light: Darkness and despondency in Yvonne Vera’s Butterfly Burning
Chioma Opara
10 Migrating bards: Writers’ burdens and a writers’ body in Nigeria at the turn of the century
Isidore Diala
11 Literary strains of négritude and consciencism in Joseph Brahim Seid: Envisioning nation and a new multicultural Chadian identity
Karen Haire
12 La femme et sa lutte de libération dans l’oeuvre d’Henri Lopes
Patrick Kabeya Mwepu
13 Aimé Césaire (1913–2008): The passion of the poet
Édouard Glissant
14 Afrikaans Onbeperk – die lewensbydrae van Patrick J. Petersen
Hein Willemse
15 Onderhoud
Bernard Odendaal in gesprek met Charl-Pierre Naudé