Tydskrif vir Letterkunde 44 (2)


 

Contents


01 Antjie Krog en haar literêre moeders: die werking van ’n vroulike tradisie in die Afrikaanse poësie
Louise Viljoen
02 Biografie in die pryslied: die bydrae van Antjie Krog naas twee Xhosa-pryssangers
Jacomien van Niekerk
03 Swerwende verse
T. T. Cloete
04 “Opdrag”: Inleiding of afskeid?
J. C. Kannemeyer
05 Identity in the Siyagruva series of novels: Toward an intercultural literary discourse
Russell H. Kaschula
06 Es’kia Mphahlele’s etching of two axes of religion using the framework of his concept of Afrikan Humanism in Father Come Home
Lesibana Rafapa
07 Die problematisering van die etiese: Deon Meyer se Infanta as hard-boiled misdaadroman
Andries Wessels
08 “Taal moet weerstand bied”: ’n Verkenning van Niggie
Marisa Botha en Helize van Vuuren
09 Juvenile delinquency and violence in the fiction of three Kenyan writers
Tom Odhiambo
10 Runaway globalization and the cultural imagination of dependency
Jenkeri Zakari Okwori
11 Myths of a New World in Édouard Glissant’s novels La Lézarde and Le Quatrième siècle
Antoinette Tidjani Alou
12 Ndabethwa lilitye: Assumption, translation and culture in the testimony of one person before the South African Truth and Reconciliation Commission
Kopano Ratele, Nosisi Mpolweni-Zantsi & Antjie Krog
13 Die Swart Afrikaanse skrywersimposium – oorspronge en konteks
Hein Willemse
14 Oor literêre geskiedskrywing en Suid-Afrikaanse studies in Europa: Hoe om die eksotiese vertroud te maak
Jerzy Koch
15 Om ’n klein stroompie af te keer
Elsa Joubert
16 Tydskrif vir Letterkunde: Beyond the bounds
Hein Willemse
17 The life and times of Sipho Sydney Sepamla: A tribute
Mbulelo Vizikhungo Mzamane
18 Requiem for a fallen Polyphemus: Cameroon’s Bate Besong is no more
Fru Festus Ndeh