Tydskrif vir Letterkunde 43 (2)


 

Contents


01 ’n Nuwe gedig van Sappho
W.J. Henderson
02 Die mondelinge oorlewering oor Ruitertjie Ruiters
Philip John
03 Marlene van Niekerk se Agaat as Big House-roman
Andries Wessels
04 ’n Oorsig van Breyten Breytenbach se poësie-oeuvre
Helize van Vuuren
05 Die poësie van Elisabeth Eybers: ’n Digterskap van sewentig jaar
Lina Spies
06 “Die dissonansie van die dissidente diskoers”
H.P. van Coller
& D.F.M. Strauss
07

Etienne van Heerden: Mooi loop met die woorde!
Etienne van Heerden: Mooi loop met die woorde! (Aanhangsel)
H.P. Grebe

08 The location of home in Odia Ofeimun’s London Letter and Other Poems
Oyeniyi Okunoye
09 Detective Fiction and the No.1 Ladies’ Detective Agency Series
Elsie Cloete & Muff Andersson
10 Identity and culture in Mi S’dumo Hlatshwayo’s worker poetry
Mashudu C. Mashige
11 On André Brink’s The Rights of Desire
Marius Crous
12 Narrative Authority in J.M. Coetzee’s Age of Iron
Ian Duncan
13 A bridge for the generations
Peter Philander
14 Remembering Oupa
Lisa Philander
15 P.J. Philander (1921-2006): ’n huldeblyk
Steward van Wyk
16 Chanette Paul-Hughes oor lig en donker
Hannelie Marx
17 Kragvelde binne die wêreld van F. M. Dostojewski
Dolf van Niekerk
 

Skeppend

 

Gedigte

18 Thabo ya Kreste
Bernard Odendaal
19 Prulwerk
Bernard Odendaal
20 “Hawad, der einzige dichtende Tuareg”
Danie Marais
 

Kortverhale

21 Nuwejaarsdag
Renee Muller
22 From the shores of the Great Lakes
Ruhiza Boroto
23 Last words
Chris Walton