Z. Mtumane


"Parallelism in G.V. Mona's Uvulindlela

Tydskrif vir letterkunde 47(1) : 95-105

 

Dialogue in S.A. Dazela's Izono zakho siya kukujikela

Tydskrif vir letterkunde 47(2) : 69-78


Terug na Skrywersindeks

Back to the Author Index