Steward van Wyk


P.J. Philander (1921-2006): 'n huldeblyk

Tydskrif vir letterkunde 43(2): 192-196


Adam Small (75)

Tydskrif vir letterkunde 49(1): 5-9

 

Sê sjibbolet: 'n intertekstuele lees

Tydskrif vir letterkunde 49(1): 82-94

 

Wai Nengre: 'n verdere ondersoek na tendense in die letterkunde van drie voormalige Nederlandse kolonies

Tydskrif vir letterkunde 52(2): 33-47

 

Narrating the past: Reflections on recent Black Afrikaans writing

Tydskrif vir letterkunde 55(1): 70-80

 

 

Terug na Skrywersindeks

Back to the Author Index